Relax-4U
Beukstraat 70
3812 MK Amersfoort
033 - 88 76 398

TENS Therapie

TENS staat voor Transcutane Elektro Neuro Simulatie (Via de huid elektronische zenuwwerking simuleren).
Dit betekend dat wij elektroden op uw huid plakken en dan met elektronische impulsen de werking van de zenuwen, zenuwuiteinden en zenuwgeleiders gaan simuleren.

Wat is zenuwsimulatie?

Het woord zegt het eigenlijk al. De werking van de zenuwen, zenuwuiteinden en zenuwgeleiders worden van buitenaf gesimuleerd (nagebootst).

Er worden bij u kleine elektroden op de huid geplaatst.
Door deze elektroden lopen zeer geringe elektronische impulsen van de ene elektrode, via de huid door de zenuw, naar de andere elektrode.

Omdat de elektroden zich aan de buitenkant van het lichaam bevinden, wordt deze vorm van simulatie transcutaan (door de huid) genoemd.

Hoe werkt TENS?

De zenuwsimulator zelf is een klein draagbaar apparaat ter grootte van een pakje sigaretten en werkt op batterijen.
Het apparaat wordt ingesteld op de gewenste elektrische parameters en waarna de sterkte van de impulsen omhoog gedraaid wordt totdat u de impuls gaat voelen.
Zoals hierboven al omschreven vloeit deze impuls van de ene elektrode, door de huid en zenuw naar de andere elektrode.

Een deel van deze impulsen dringt de zenuwcellen binnen en vermengd zich daar met de aanwezige pijnprikkel. Hierdoor gaat uw lichaam de productie van de lichamelijke pijnstillers en hormonen Endorfine, Morfine en Adrenaline verhogen.
Het resultaat is dat er veel minder pijnprikkels doorgegeven worden naar de hersenen waardoor u minder pijn gaat voelen en u veel beter in uw vel komt te zitten.

In feite wordt hiermee dus uw pijndrempel verhoogd.

Hoe voelt TENS aan?

De TENS impulsen die gebruikt worden voor de pijndemping, worden door de patiënt zelf ook gevoeld.
De hersenen herkennen deze kunstmatige impulsen niet en 'vertalen' dit in een bepaald gevoel dat door alle patiënten weer anders omschreven wordt.
De ene patiënt praat over een 'tintelend' gevoel; een ander patiënt zou het misschien als 'kriebelend' of 'gonzend' omschrijven.
TENS impulsen zijn van een lage intensiteit en dus totaal onschuldig.
Als iemand pas begint met TENS, is dit tintelend gevoel een interessante nieuwe ervaring waar men bewust op let.
De ervaring leert dat de meeste mensen na een paar consulten wennen aan de aanwezigheid van dit tintelend gevoel; de nieuwigheid is er af en de tinteling valt steeds minder op.

Hoe wordt pijndemping precies gerealiseerd met TENS?

Een lichamelijk proces dat dankzij TENS optreedt, is dus de aanmaak van onder andere Endorfine, Morfine en Adrenaline. Dit zijn de al in uw lichaam aanwezige lichaamseigen hormonale pijnstillers.
Als het lichaam te zwaar belast wordt (bijvoorbeeld bij extreem zware sport) of als het lichaam zwaar verwond wordt (verkeersongeluk) dan kan het lichaam zelf zijn eigen pijnstillers gaan aanmaken om deze overdosis aan pijn te bestrijden.
TENS bevordert de aanmaak van deze pijnstellers zodat een extra pijndempend effect verkregen wordt.

De voordelen van TENS.
1. Het belangrijkste: het is mogelijk om een aanzienlijke pijndemping te bereiken zonder bijwerkingen.

2. TENS werkt niet verdovend of versuffend. Dit in tegenstelling tot veel pijnstillers.

3. TENS bevindt zich aan de buitenkant van het lichaam en werkt alleen plaatselijk waar de pijn aanwezig is.
Dit in tegenstelling tot medicijnen, die in het hele lichaam aanwezig zijn en hierdoor allerlei ongewenste neveneffecten kunnen veroorzaken.

4. TENS heeft een zeer laag gezondheidsrisico dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld operaties waarbij een pijnblokkade aangelegd wordt.
Bij dit soort operaties is er altijd een risico op beschadiging van andere zenuwen, waardoor bijvoorbeeld (tijdelijke) verlammingen en/of pijn kunnen optreden.
TENS zit aan de buitenkant van het lichaam en heeft dit risico niet.

De nadelen van TENS.
TENS heeft, voor zover bekend, geen nadelen.

 

Voorbeelden van TENS gebruik bij chronische pijnen.

TENS kan in het algemeen goed ingezet worden bij symptomatische verlichting van diverse vormen van chronische pijnproblemen:
* Nek- schouder pijn.
* Allerlei pijnproblemen aan de ledematen, vingers, handen, armen, benen, enz.
* Lage rugpijn.
* Jicht, gewrichtsontsteking.
* Allerlei vormen van zenuwpijnen.
* Fantoompijn.
* Pijnproblemen samenhangend met het bloedvaatstelsel.
* Hoofdpijnen.
* Aangezichtspijn.

Ook bij sommige acute pijnen kan TENS ingezet worden.

Zoals hiervoor al vermeld wordt TENS praktisch altijd gebruikt bij chronische pijnen.
Er zijn echter ook een aantal acute pijnsituaties denkbaar waarbij TENS nuttig kan zijn:
* Postchirurgische en posttraumatische acute pijnproblemen.
* Littekenweefselpijn.
* Tennisarmen.
* Kneuzingen van spieren en banden.

Met TENS kunnen de spieren ook helemaal ontspannen.
Met ons TENS-apparaat kunnen we 4 verschillende therapieën geven.
Te weten TENS, Deep TENS (voor de diepere gelegen zenuwen), Elektro acupunctuur en EMS (Elektro Motor Simulation).
Elektro Motor Simulation betekend: Elektronische spier simulatie.

Met EMS worden de plaatsen waar pijn zit met warmte impulsen ontspannen.
Denk hierbij bijvoorbeeld aan spierpijn en/of stijve spieren.